M-GOK // zajęcia stałe // język angielski

Język angielski

Zajęcia wprowadzają dzieci w świat języka angielskiego. Właściwy przebieg procesu nauczania gwarantują odpowiednie techniki pracy, takie jak: gry i zabawy językowe, piosenki oraz przygotowanie do egzaminów. Sprzymierzeńcem w nauce jest życzliwa atmosfera, entuzjazm, zabawa, humor. Wszystko to po to, aby osłuchać się
z językiem i zachęcić do dalszej nauki. Obecnie w zajęciach biorą udział dzieci w wieku 8 lat, 10 i 15 lat. Kwalifikacje do poszczególnych grup odbywają się na podstawie wiedzy
i umiejętności oraz wieku uczniów. Nabór do poszczególnych grup odbywa się na początku roku szkolnego. Zajęcia odbywają się
w godzinach popołudniowych w blokach czasowych 45 minut raz
w tygodniu.

Skip to content