Zapraszamy do wypożyczania nowości książkowych zakupionych w ramach
dofinasowania z Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, Priorytet 1 „Poprawa oferty
bibliotek publicznych”, Kierunek Interwencji 1.1 „Zakup i zdalny dostęp
do nowości wydawniczych”, który realizuje Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Biblioteki Narodowej. W 2022
roku zakupiliśmy z dotacji 129 książek dla dorosłych, 84 książki dla
dzieci i 3 książki popularnonaukowe na kwotę 5.300,00 zł.
Skip to content