M-Gok // rodo

RODO

Pliki do pobrania

Deklaracja uczestnictwa dorośli (docx – MS Office 16,4 KB)


Deklaracja uczestnictwa dzieci (odt – OpenOffice 11,9 KB)


Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego (PDF 131 KB)

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji konkursów organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu.

 

Klauzula informacyjna dla uczestników

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu, ul. Mostowa 3, 11-210 Sępopol.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Adam Matysiak, e-mail: kultura@mgok.sepopol.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu:

  • uczestnictwa w zajęciach cyklicznych organizowanych przez M-GOK,
  • uczestnictwa w konkursach organizowanych przez M-GOK,
  • uczestnictwa w festiwalach,
  • prowadzenia statystyk związanych z prowadzeniem działalności M-GOK,
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na postawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu, firma wspierające obsługę informatyczną administratora.

5. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane:

  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • nr telefonu,
  • adres e-mail,
  • data urodzenia.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres ustalony przez administratora ale nie dłuższy niż wymaga tego interes prawny administratora oraz właściciela danych osobowych.

7. W związku z przetwarzaniem posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji usług świadczonych przez administratora.

 

Skip to content