Zapraszamy do wypożyczania zakupionych nowości!

Zapraszamy do wypożyczania nowości książkowych zakupionych w ramach dofinasowania z Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, Priorytet 1 „Poprawa oferty bibliotek publicznych”, Kierunek Interwencji 1.1 „Zakup i zdalny...
Skip to content