„ZaprojektujMY wspólnie Sępopolską kulturę” na realizację projektu pod taką nazwą otrzymaliśmy dofinansowanie z MKiDN.
Projekt będzie realizowany w dwóch etapach od marca do listopada bieżącego roku.
Zadanie polega na przeprowadzeniu diagnozy potrzeb lokalnej społeczności pod kątem odkrywania i pobudzania aktywności społecznej, poznawaniu nowych możliwości współpracy instytucji kultury z mieszkańcami i wzmocnienie jej roli poprzez inicjowanie nowych praktyk. Przeprowadzone zostaną warsztaty, podczas których wspólnie z zaproszonymi partnerami opracowana zostanie diagnoza stanowiąca punkt wyjścia do planowania działań praktycznych. Celem badania nie jest samo badanie, ale ulepszanie rzeczywistości, a więc podjęcie działania. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie konkursu na realizację inicjatyw oddolnych i ich przeprowadzenie w drugim etapie Programu. Chcemy stworzyć platformę do wspólnego podejmowania ważnych dla naszej lokalnej społeczności inicjatyw i wydarzeń. Zintegrować ludzi w różnym wieku wokół zadania, którego będą zarówno autorami jak i realizatorami. Dać im narzędzia w postaci wiedzy oraz wsparcia zarówno merytorycznego jak i technicznego. Raport z przeprowadzonej diagnozy będzie swoistą strategią działalności M-GOK w Sępopolu napisaną wspólnie z mieszkańcami tej gminy, co zwiększy zaangażowanie i współudział mieszkańców w „życiu” instytucji.. „
O kolejnych etapach pracy będziemy informować.
Skip to content